Một cái nhìn mới

Một cái nhìn mới

Ở đây tại Carver Tubs, chúng tôi phấn đấu cho sự đổi mới, sự khéo léo và sự hài lòng của khách hàng trong mọi điều chúng tôi làm. Chúng tôi tự hào được phục vụ khách hàng từ khắp Hoa Kỳ và hơn thế nữa trong bốn mươi năm qua với những mục tiêu đó đã từng có trong tâm trí chúng tôi.

Để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với bạn, chúng tôi đã quyết định mang logo theo một hướng mới nhưng quen thuộc. Lấy cảm hứng từ biểu tượng chung của chúng tôi nhưng làm lại nó với một bước ngoặt hiện đại, chúng tôi hy vọng sẽ bao gồm tất cả những trải nghiệm mà chúng tôi đã có với bạn trong bốn mươi năm qua trong khi kỷ niệm những gì sẽ đến:

Chúng tôi nghĩ rằng biểu ngữ biểu ngữ này hoàn toàn phù hợp cho trang web của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng có ý tưởng khác. Có lẽ một trong những tương tự như thiết kế cũ hơn sẽ ngồi tốt hơn với bạn? Hãy cho chúng tôi biết trong các nhận xét hoặc trên Twitter, Facebook và Instagram của chúng tôi nếu bạn thích thiết kế mới này hoặc nếu bạn muốn thấy một trong những điều sau đây:

Sự tiến hóa của một Logo (tháng 6-tháng 7)