Rửa sạch Sateen: Đằng sau thiết kế + Styling Mẹo

Rửa sạch Sateen: Đằng sau thiết kế + Styling Mẹo

Cung cấp cho chúng tôi 411: Làm thế nào là rửa sạch sateen khác với sateen ban đầu của chúng tôi?

Amy Hoban, Giám đốc sáng tạo:Cả hai lõi của chúng tôi và rửa sạch sateen là siêu mịn để liên lạc và có một cảm giác sang trọng. Sateen rửa khác nhau ở chỗ chúng tôi may rửa vải để đưa ra ánh sáng của một cổ điển sateen. Kết thúc mờ cũng đạt được thông qua các chambray nơi màu trắng và màu sợi chéo nhau – tạo ra một cái nhìn nhân quả hơn.

Meghan McGrady, Giám đốc phát triển sản phẩm:Tự rửa sạch sateen vẫn là một loại vải tuyền, nhưng nó trải qua một quá trình giặt được sản xuất làm giảm độ bóng – tạo cho nó cảm giác giản dị và sống động hơn.