BỒN TẮM EUROCA

Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, đến nay Bồn tắm euroca đã khẳng định được vị thế và sự lớn mạnh của mình trong đầu tư sản xuất Bồn Tắm.

Bồn tắm euroca luôn đổi mới công tác điều hành, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần về lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đổi mới công nghệ, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất.

Hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, Bồn tắm euroca luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp, xem chất lượng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động cũng như sự sống còn của công ty.

Với khả năng tài chính cùng với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, nghề nghiệp Bồn tắm euroca đã và đang trở thành một công ty mạnh trong ngành sản xuất Bồn Tắm Việt Nam, sẵn sàng nhận thầu và tham gia các công trình trọng điểm quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Bồn tắm