Giá trị thật

Với phương châm “không ngừng mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng”, chúng tôi quan điểm bồn tắm không chỉ là nơi để tắm, để hưởng thụ và trải nghiệm những giá trị của cuộc sống, mà còn đem lại giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng. Vì thế, chúng tôi luôn hoàn tất các khuyết điểm trước khi bàn giao sản phẩm, đồng thời chú trọng công tác hậu mãi, chăm sóc khách hàng sau khi bàn giao bồn tắm, đặc biệt là xây dựng cộng đồng nhân văn, dân trí cao.

Phát triển ổn định

Thị trường bồn tắm sẽ tiếp tục phát triển ổn định. Cơ sở cho nhận định này, ngoài nhu cầu cao về sản phẩm của người dân là các yếu tố: sự phát triển ổn định của nền kinh tế với mức tăng trưởng bình quân trên 6% năm, các chính sách của Chính phủ đều hướng đến việc hỗ trợ cho thị trường phát triển minh bạch và bền vững, các doanh nghiệp đầu tư nội thất có tính chuyên nghiệp cao, nghiên cứu thị trường rất kỹ trước khi đầu tư…