0909 070 468
Lấy cảm hứng từ chính bản chất của nước trong chuyển động, bồn tắm nằm được thiết kế bởi Joel Roberts đã phát triển từ một cơ thể Corian đơn bề mặt kỷ niệm vẻ đẹp của sự lưu động. Tắm Đây là một sáng tạo tuyệt vời của Joel Roberts sau tản đã được phổ biến.

Bồn tắm nằm là một bồn tắm freestanding đã thể hiện quan niệm của một bồn tắm tràn để tạo ra sự ổn định cho một bồn tắm nếu không làm tròn và không ổn định, một trong đó là đối xứng và viably truy cập từ cả hai phía.

Bồn tắm nằm xuất phát từ độ cong nữ tính của nó và xoắn, dòng chảy, tạo ra một bồn tắm thoải mái và thực tế mà có hành động như một trung tâm trong bất kỳ nhà.

bon tam nam Joel2001

bon tam nam Joel2002

bon tam nam Joel2003

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *